به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در مورخه 1401/09/25 پیرو گزارش وقوع مشکلات تولید و تلفات در مزرعه آقای مهندس بهنام واقع در روستای بالدرلو بخش بکشلو چای ارومیه آقایان دکتر نکوئی فرد و دکتر مصطفی زاده بهمراه اکیپ کارشناسان آزمایشگاهی در مزرعه حضور یافته و پس از بررسی علل کاهش تولید و کالبد گشایی و نمونه برداری از ماهیان، دستورالعمل های لازم برای رفع موارد مشاهده شده به مدیر مزرعه اعلام گردید؛ مورخه 1401/09/26 ضمن بازدید مجدد از مزرعه روند درمان ماهیان مورد بررسی قرار گرفت و با آموزش موارد پیشگیری و درمان وضعیت ماهیان بشرح زیر ثبت شد:
1-تعداد تلفات روزانه 300 عدد ماهی به وزن 1 کیلوگرم قبل درمان
2-کاهش تلفات بعد از شروع درمان و اصلاح چرخش آب و مواد معلق محلول در آب به 5 عدد در روز
3-جلوگیری از خروج 295 کیلو گرم روزانه از چرخه تولید به ارزش 295 میلیون ریال
در ادامه درمان دارویی و ضدعفونی ماهیان بمدت یک هفته ادامه داشته و در پایان درمان وضعیت ماهیان مجددا بررسی خواهد شد.