فروش رویالیتی فناوری تکثیر شاه میگوی آب شیرینتسلیت ایرانسال 1403آزمایشگاه تحقیقاتی منتخب 1402پژوهشگر برتر فناورمحور موسسه در سال 1402پژوهشگر برترمحلول نگهدارنده فیله ماهیآرتمیا گاردناپلی گارد

فروش رویالیتی فناوری تکثیر شاه میگوی آب شیرین

تسلیت ایران

سال 1403

آزمایشگاه تحقیقاتی منتخب 1402

پژوهشگر برتر فناورمحور موسسه در سال 1402

پژوهشگر برتر

محلول نگهدارنده فیله ماهی

آرتمیا گارد

ناپلی گارد

درباره مرکز

 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در سال 1387 به عنوان مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غرب آسیا پیشنهاد گردید
 
 با توجه به نیاز منطقه و دستگاه های اجرایی مرتبط علاوه بر پژوهش های کاربردی و توسعه ایی در زمینه آرتمیا
 
.در خصوص شیلات آبهای داخلی منطقه شمال غرب کشور نیز فعالیت می کند

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی