کتابخانه مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1457
کتابخانه با مساحتی بالغ بر 70 مترمربع دارای سالن مطالعه، 2200 نسخه کتب فارسی و لاتین، 95 نسخه پایان نامه دانشجویی و 112 نسخه گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی در زمینه های آرتمیا، تکثیر و پرورش آبزیان، بهداشت و بیماری، بوم شناسی و ارزیابی ذخایر، تغذیه، فرآوری و ژنتیک آبزیان می باشد. این کتابخانه متصل به شبکه فهرستگان یک پارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی(فیپاک) است.