آزمایشگاه های تخصصی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1982

آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان

 
 
آزمایشگاه زیست شناسی و ذخایر آرتمیا و سایر آبزیان
 
• مجهز به تجهیزات مدرن ارزیابی ذخایر آرتمیا، ماهی، شاه میگوی آب شیرین
• شناسایی ماهیان، پلانکتون ها و بنتوزهای منابع آبی شور و شیرین
• انکوباسیون کنترل کمی و کیفی سیست آرتمیا و فایکولب مجهز
• شناسایی تاکسونومیک پلانکتون های اکوسیستم های آبی در حد گونه
• تعیین تراکم و فراوانی پلانکتون های اکوسیستم های آبی
• تعیین تراکم، فراوانی و گونه های بنتوزها در اکوسیستم های آبی
 
 
 
 
آزمایشگاه شیمی آب

• بهره گیری از آخرین روش های نمونه برداری و آنالیز با دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی و پرتابل صحرایی تجزیه آب
• پایش و کنترل کیفی فاکتورهای فیزیکی– شیمیایی آب دریاچه ارومیه و منابع آب های سطحی استان برای مطالعات اکولوژیک، ارزیابی ذخایر و تکثیر و پرورش آبزیان
 آزمایشگاه شیمی آب
 
 
 
آزمایشگاه بهداشت و بیماری های آبزیان
 
• مجهز به تجهیزات بررسی و تشخیص بیماری های ویروسی، انگلی، میکروبی و قارچی آبزیان به روش های متداول میکروب شناسی و مدرن مولکولی
 
 
 
 
آزمایشگاه زیست فناوری

• تشخیص بیماری های آبزیان به روش مولکولی
• آماده سازی و استخراج DNA از نمونه های زیستی
• تعیین توالی ژنوم نمونه های زیستی
• بانک ژن سیست آرتمیا اورمیانا، پریان میگو و شاه میگوی آب شیرین
• تولید نگه دارنده های افزایش دهنده مدت ماندگاری محصولات آبزیان
• تولید تحقیقاتی سلکو و سوپرسلکو با توان داخلی
• تولید تحقیقاتی کیتین وکیتوزان از پوسته کیتین شاه میگوی آب شیرین و پوسته سیست آرتمیا
 
 
 
 
آزمایشگاه تغذیه و غذای زنده

• غنی سازی ناپلی آرتمیا با ویتامین ث، آنتی بیوتیک و هورمون ها
• تولید کشت خالص انواع جلبک های آب شور
• کشت آرتمیا، روتیفر و پریان میگو
• تولید سیست کپسول زدایی شده، انسایل، آرد و پولکی آرتمیا
• تعیین جیره مناسب برای تغذیه و بهبود شاخص های رشد آرتمیا
• بهینه سازی فرمولاسیون جیره غذایی ماهیان زینتی، سردآبی، گرم آبی خاویاری و میگو با غذای زنده
• تعیین ارزش بیولوژیکی موادخوراکی مورد استفاده در تغذیه آرتمیا و آبزیان
 
 
  تعرفه های آزمایشگاهی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور