ریاست
علی نکوئی فرد
سمت: رئیس مرکز
مرتبه علمي: استادیارپژوهشی
تلفن: 04432572727
فکس: 04432572728
ايميل: a.nekoueifard@areeo.ac.ir
معاونت پژوهش و فن آوری
مسعود صیدگر
سمت: معاون پژوهشی
مرتبه علمي: استادیارپژوهشی
تلفن: 04432572727
فکس: 04432572728
ايميل: seidgar21007@yahoo.com
معاونت اداری و مالی
سیاوش گنجی
سمت: معاون اداری و مالی
مرتبه علمي: کارشناس
تلفن: 04432572727
فکس: 04432572728
ايميل: ganji.golmankhaneh@gmail.com
اداره اداری و مالی
وحید جبرئیل زاده
سمت: کارشناس مسئول امور مالی
مرتبه علمي: کارشناس
تلفن: 04432572727
فکس: 04432572728
ايميل:
اداره برنامه ریزی و فنآوری اطلاعات
بیژن مصطفی زاده
سمت: رئیس اداره برنامه ریزی و فنآوری اطلاعات
مرتبه علمي:
تلفن: 04432572727
فکس: 04432572728
ايميل: b.mostafazadeh@areeo.ac.ir
بخش ارزیابی ذخایر
بخش زیست فنآوری
اسد عباسپور
سمت: سرپرست بخش زیست فنآوری
مرتبه علمي:
تلفن: 04432572727
فکس:
ايميل: asadanbi1208@gmail.com
بخش آبزی پروری