پژوهشگر برتر ملیهفته پژوهش گرامی بادگرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورهمایش ملی منطقه ای در اهوازهمایش آبزی پروری دریایی و محیط های محصورفراخوان ترویجی تولید انبوه آرتمیا در استخر های ژئوممبرن

پژوهشگر برتر ملی

هفته پژوهش گرامی باد

گرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

همایش ملی منطقه ای در اهواز

همایش آبزی پروری دریایی و محیط های محصور

فراخوان ترویجی

تولید انبوه آرتمیا در استخر های ژئوممبرن

درباره مجموعه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل میتواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی