ایران تسلیتهفته بسیج13 آبانهفته وحدت ربیع الاولسیست دریاچه ارومیهپادکست صوتی مصاحبه رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشوراعتبار خدمات آزمایشگاهیکنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیانسال جهش تولیدمحلول نگهدارنده فیله ماهیناپلی گاردآرتمیا گارد

ایران تسلیت

هفته بسیج

13 آبان

هفته وحدت

ربیع الاول

سیست دریاچه ارومیه

پادکست صوتی مصاحبه رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

اعتبار خدمات آزمایشگاهی

کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

سال جهش تولید

محلول نگهدارنده فیله ماهی

ناپلی گارد

آرتمیا گارد

درباره مجموعه

 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در سال 1387 به عنوان مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غرب آسیا پیشنهاد گردید
 
 با توجه به نیاز منطقه و دستگاه های اجرایی مرتبط علاوه بر پژوهش های کاربردی و توسعه ایی در زمینه آرتمیا
 
.در خصوص شیلات آبهای داخلی منطقه شمال غرب کشور نیز فعالیت می کند

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی