تاریخچه مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 1699
امکان بهره برداری از آرتمیای دریاچه ارومیه Artemia urmiana در سال 1373 متعاقب تشکیل مدیریت شیلات در استان، تصمیم به تاسیس مرکز توسعه و بهره برداری آرتمیای دریاچه ارومیه شد. این مرکز فعالیت های خود را در زمینه ارزیابی ذخایر، صید آزمایشی(پایلوت)آرتمیا اورمیانا از دریاچه ارومیه به منظور دستیابی به روش های اصولی صید و بهره برداری پایدار، فرآوری و بسته بندی انواع محصولات آرتمیا گسترش داد. در سال 1379 با هدف توسعه صنعت نوپای آرتمیا و اجرای طرح های پژوهشی کاربردی در زمینه آرتمیا و توجه به وجود زیرساخت ها، وجود کارشناسان مجرب و تجهیزات مناسب، این مرکز بنام مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و عضوی از 11 مرکز و پژوهشکده موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تغییر نام داد. این مرکز در سال 1387 پس از بازدیدهای کارشناسان سازمان خواربار جهانی (FAO) به عنوان مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غرب آسیا انتخاب گردید.
در حال حاضر با توجه به نیاز منطقه و دستگاه های اجرایی مرتبط علاوه بر پژوهش های کاربردی و توسعه ایی در زمینه آرتمیا در خصوص شیلات آب های داخلی منطقه شمال غرب کشور نیز فعالیت می کند. این مرکز در سال 1395 از نظر جایگاه پژوهشی در بین 11 مرکز تحت پوشش موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مقام دوم را به خود اختصاص داد.