به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور؛ در راستای کمک به رونق تولید آرتمیا در آب های غیر متعارف و انجام تعهدات ترویج، آموزش و توسعه، مورخه 98/04/05 جهت آشنایی کارشناسان پهنه، علاقه مندان، مروجین و بهره برداران دوره آموزشی ترویجی  به صورت تئوری و عملی برگزار گردید. دراین دوره که به تعداد 40 نفر شرکت کننده حضور داشتند، بصورت میدانی آقای دکتر علی نکوئی فرد رئیس محترم مرکز و آقای دکتر مسعود صیدگر و آقای دکتر اسد عباسپور در مورد آرتمیا و گونه های آن در جهان، ارزش اقتصادی، نوع استخرهای پرورشی، نحوه آماده سازی و پرورش آرتمیا، ارزش غذایی آرتمیا در صنعت آبزی پروری، بازاریابی و درآمدزایی آرتمیا و نحوه عمل آوری محصولات آرتمیا مطالبی را بصورت تئوری و عملی آموزش دادند. سپس با نمایش فیلم آموزشی از مراحل مختلف آماده سازی استخر های پرورشی، نحوه بهره برداری و فرآوری محصولات آرتمیا، توضیحات لازم توسط آقای دکتر علی نکوئی فرد بیان گردید.