به گزارش روابط‌عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، روز ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ اکیپ تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور باهدف شناسایی مناطق مستعد پرورش آرتمیا در استان قم نسبت به بررسی منابع آبی ۴ ایستگاه مورد بررسی اقدام کردند.

 چاه مرغداری طالقان، ایستگاه محمدیه، چاه آقای بهشتی، قنات زال واقع در جعفریه قم، دام شهر از مکان‌های مورد بازدید بوده‌اند.

 در این بررسی برخی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در محل اندازه‌گیری شد و نمونه‌های آب جهت بررسی‌های تکمیلی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات آرتمیای کشور منتقل شد.