به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در راستای انجام پروژه شناسایی مناطق مستعد توسعه تولید آرتمیا در استان یزد، طبق هماهنگی به عمل آمده با مرکز ملی تحقیقات شوری و مرکز تحقیقات آبزیان آب های شور بافق یزد، اکیپ تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور روزهای 27 و 28 خردادماه 1403 با حضور در منطقه مورد مطالعه نسبت به بررسی پتانسیل های موجود در استان یزد اقدام کردند.

 در حاشیه این بازدید صبح روز یکشنبه 27 خرداد 1403 جلسه ای با حضور اکیپ تحقیقاتی این مرکز و ریاست و همکاران مرکز تحقیقات آبزیان آب های شور در محل مرکز تحقیقات آبزیان آب های شور بافق یزد برگزار گردید و ضمن تبادل نظر کارشناسی، نسبت به اولویت بندی مناطق مورد بررسی اقدام شد. همچنین مرکز آمادگی خود را برای برگزاری دوره آموزشی در خصوص پرورش آرتمیا با همکاری مرکز تحقیقات آبزیان آب های شور بافق یزد برگزار نماید.

 از جمله مناطق مورد بررسی می توان به زهکش چاه شهید بهشتی شهرستان خاتم، زهکش دم کفتار اردکان، رودخانه شور، مجتمع پرورش ماهی بافق، مزرعه تیلاپیای نگین سبز اشاره نمود.

در این بررسی ضمن نمونه برداری از آب و خاک مناطق مورد مطالعه، برخی فاکتور های فیزیکی و شیمیایی آب در محل ایستگاه های اندازه گیری شد و نمونه های آب برای انجام آزمایشات تکمیلی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات آرتمیای کشور انتقال داده شد.