به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، محققین مرکز در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست که با همکاری مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ، موسسه آموزش عالی آفاق در مورخه 1403/03/10 در دانشگاه ارومیه برگزار گردید با دوفقره سخنرانی و دو عنوان پوستر حضور فعال داشتند. گفتنی است مقالات سخنرانی با عناوین کارکردها و تنوع زیستی آبگیرهای موقت بهاره و تکثیر شاه میگوی آب شیرین در سامانه آبزی پروری مداربسته توسط دکتر مسعود صیدگر و دکتر رضا جلیلی و مقالات پذیرش شده به صورت پوستر با عناوین بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی مزارع منتخب دو منظوره پرورش قزل آلای رنگین کمان شهرستان های شازند و خنداب استان مرکزی و بررسی تنوع زیستی آرتمیا و فیتوپلانکتونهای تالاب میقان اراک توسط سرکار خانم مهندس علیزاده و آقای مهندس شاهین نهالی ارائه شدند.

در این همایش بین المللی سخنرانانی از دانشگاه های ایغدیر و اردهان ترکیه و همچنین رئیس و مشاور آکادمی علوم اروپا به ایراد سخنرانی پرداختند.