پیرو ابلاغ پروژه های تحقیقاتی کاربردی توسط شورای راهبردی شیلات توسط سازمان محترم شیلات پروژهتحقیقاتی "طرح پایلوت تکثیر و پرورش شاه میگو و معرفی آن به منابع آبی مستعد استان آذربایجان غربی" مصوب استانداری استان آذربایجان غربی در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در حال اجرا می باشد.
در فاز نخست پس از بررسی سلامت و پایش آلودگی های مخاطره آمیز باکتریایی، قارچی و ویروسی شاه میگوهای مولد تهیه شده، تکثیر مصنوعی شاه میگو های آب شیرین در سیستم مداربسته و در تانک های پلی اتیلنی با شرایط کاملا کنترلی در سالن تکثیر و پرورش آبزیان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور آغاز گردید.
این طرح با هدف دستیابی به دانش فنی تکثیر مصنوعی شاه میگو آب شیرین و تولید و رهاسازی شاه میگوهای جوان عاری از بیماری (SPF) با هدف بازسازی ذخایر شاه میگوی آب شیرین سد ارس و نیز تدوین دستورالعمل اجرایی و انتقال دانش فنی به کارشناسان شیلات در حال انجام است.
مجریان این طرح آقایان دکتر نکوئی فرد و دکتر رضاجلیلی و با همکاری مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی می باشند. در این فاز لقاح مولدین و تولید تخم نطفه دار در مولدین ماده انجام شده و مولدین در شرایط کاملا کنترل شده جهت تولید مینیاتور نگهداری می شوند
مستندات لازم در لینک دانلود زیر قابل مشاهده می باشد.
امید است نتایج این طرح بتواند گامی موثر در دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش شاه میگو و تهیه دستورالعمل اجرایی و کاربردی، بررسی اقتصادی و اجتماعی تولید شاه میگوی آب شیرین جهت آینده پژوهی هوشمندانه، تهیه بسته سرمایه گذاری و طرح توجیهی توسعه ایی تکثیر و پرورش شاه میگوی آب شیرین جهت ارائه به دستگاه های اجرایی و نهایتا احیای ذخایر شاه میگوی آب شیرین ارس را بردارد.