طی حکمی از طرف رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، منصور لطفی به سمت مدیر شیلات و آبزیان استان معرفی شد و از زحمات چندین ساله محمد باقر قریشی مدیر سابق این مدیریت تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، آیین تکریم و معارفه مدیر شیلات و آبزیان استان با حضور ، رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی