به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در روز دوشنبه  مورخه 1402/08/22 دکتر علی نکوئی فرد رئیس و محققین تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور بنابه درخواست ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در راستای بررسی مکان پیشنهادی برای احداث شهرک آبزیان زینتی سامیان بازدید بعمل آوردند.

 

در این بازدید ضمن بررسی های میدانی و انجام نمونه برداری از آب چاه های پایگاه تحقیقاتی و گلخانه سامیان ، نسبت به اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب اقدام گردید.

 

همچنین ظهر همانروز جلسه ای با حضور روسای محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مدیر کل محترم شیلات استان اردبیل و رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در محل ساختمان معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در خصوص بررسی پروژه ایجاد شهرک آبزی پروری در پایگاه تحقیقاتی سامیان برگزار شد.