به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در مورخه 1402/08/28 جلسه مشترکی با حضور مدیر کل محترم بازسازی ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران آقای دکتر کرمی و هیئت همراه و حضور نمایندگان دانشگاه ارومیه و مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ضروریات لازم برای تدوین نقشه راه تکثیر شاه میگوی آب شیرین بعنوان نمونه منحصر بفرد استان آذربایجان غربی که ارزش ارزآوری برای استان را دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این راستا آقای دکتر نکوئی فرد رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با اشاره به اینکه این مرکز در سال 1401 از محل اعتبارات استانی در حال تکمیل سیستم سالن تکثیر شاه میگو در مرکز بوده و از ابتدای سال 1403 نسبت به تکثیر و تولید 5000 عدد مینیاتور شاه میگو اقدام خواهد کرد ایراد سخن نمودند. آقای دکتر کرمی مدیر کل بازسازی ذخایر سازمان شیلات ایران نیز با اشاره به اینکه 3 محور: 1- حفظ ذخایر ژنتیکی گونه 2- بازسازی ذخایر و پایداری بهره برداری 3- توسعه آبزی پروری اهداف سازمان بوده و برای این اهداف از هرگونه اقدامی دریغ نخواهد کرد ذکر نمود اعتبارات عمرانی لازم برای توسعه مرکز بازسازی و ذخایر شاه میگوی آب شیرین در مرکز شهید کاظمی پلدشت قابل تامین بوده که لازم است ابتدا نقشه راه برای این اهداف تدوین و سریعا اقدام شود.

آقای مهندس قریشی مدیر شیلات و آبزیان استان نیز با اشاره به اینکه برای دستیابی به اهداف توسعه ای و بازسازی ذخایر ژنتیکی این موجود ارزشمند گامهای موثری در شیلات استان و مرکز شهید کاظمی برداشته شده آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه های تحقیقاتی و دانشگاهی برای رسیدن به اهداف لازم اعلام نمودند.

در پایان اعضای کارگروه تدوین نقشه راه تکثیر و بازسازی ذخایر شاه میگوی آب شیرین متشکل از کارشناسان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور دانشگاه ارومیه و مدیریت شیلات استان مشخص گردید و مرکز تحقیقات آرتمیای کشور بعنوان دبیر کارگروه متعهد به تدوین نقشه راه تکثیر شاه میگوی آب شیرین ارس در مرکز شهید کاظمی پلدشت گردید.