به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در مورخه 1402/08/09 با هدف اجرای طرح یاوران تولید و رفع مشکلات و ارائه آموزش های لازم در خصوص مدیریت بهداشتی و تغذیه ای مزارع پرورشی ماهیان سردآبی شهرستان تکاب، محققین مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در مزرعه چهل چشمه در روستای قیبرجه با حضور جمعی از پرورش دهندگان، کارشناسان پهنه ترویجی، کارشناسان امور دام و شیلات مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان تکاب طی نشست آموزشی ضمن انتقال یافته های تحقیقاتی نسبت به احصاء مشکلات و ارائه راهکارهای لازم اقدام نمودند.