به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در مورخه 1402/08/01 قرارداد مشارکت در تکمیل و توسعه فناوری تولید آرتمیا اورمیانا با سیستم گلخانه منتج از استخرهای بانک ژن زنده آرتمیا اورمیانا با شرکت رهپویان سپهر آذربایجان منعقد و مبادله گردید. 

استخر های بانک ژن زنده آرتمیا اورمیانا در راستای سیاست های حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی آبزیان و احیای دریاچه ارومیه توسط مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با حمایت های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور راه اندازی شده که با ایجاد یک مزرعه الگویی با سیستم گلخانه ای که برای اولین بار در کشور اجرا و بهره برداری خواهد شد هم زمینه های سرمایه گذاری در استان برای این محصول و همچنین انجام تحقیقات کاربردی بر روی آرتمیا اورمیانا را محیا خواهد کرد.