طرح یاوران تولید و کارگاه آموزشی- ترویجی پرورش ماهیان سردآبی در مزارع شهرستان شاهین دژ با حضور محققین معین مرکز تحقیقات آرتمیای کشور برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در مورخه 1402/06/22 اکیپ تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با هدف اجرای طرح یاوران تولید و برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی پرورش ماهیان سردآبی در شهرک کشاورز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهین دژ حضور یافتند.
در این کارگاه تعداد 20 نفر از علاقه مندان سرمایه گزاری در آبزی پروری و بهره برداران و پرورش دهندگان قزل آلا حضور داشته و با اصول و روش های بهینه بهداشتی و اصول پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان آشنا شدند.
در پایان دوره پس از جلسه پرسش و پاسخ از یک مزرعه منتخب بازدید به عمل آمد و نکات و دستورالعمل های پرورشی لازم ارائه گردید.