به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، مورخه 1402/06/08 در راستای اجرای طرح یاوران تولید و با هدف رفع موانع تولید و ارائه آموزش های لازم در خصوص استفاده بهینه از آب برگشتی جهت ارتقای تولید توسط دکتر مسعود صیدگر محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور انجام شد. در این رویداد احصاء مشکلات و ارائه راهکارهای ارتقاء مدیریت بهداشتی و تغذیه ای مزرعه پرورش و کباب ماهی قزل آلای رنگین کمان هیاوری آقای جعفر رحیمی با اقدام به اجرای کارگاه آموزشی- ترویجی پرورش ماهیان سردآبی در سیستم های مدار بسته با حضور جمعی از پرورش دهندگان و کارشناسان پهنه ترویجی شهرستان مهاباد برگزار و اقدام گردید.
مطالب ارائه شده در این کارگاهترویجی شامل آشنایی با نحوه ورود عوامل بیماری زا به مزارع، اصول کار در سیستم های مدار بسته، بیوفیلتر، برخی از مزایای سیستم های مدار بسته پرورش ماهی و راه کارهای اعمال مدیریت صحیح در مزرعه پرورش ماهی قزل آلای بود.