به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، بمناسبت گرامیداشت هفته دولت کارشناسان معین مرکز با هدف رفع موانع تولید بمدت یک هفته اقدام به ارائه خدمات کارشناسی به ده مزرعه پرورش ماهی در شهرستان های ارومیه، اشنویه، پیرانشهر و سردشت نمودند.
 
کاروان جهادی مرکزمتشکل از کارشناسان و محققان معین و مروجین، از مزارع قائم، بنیس، قزل ماهی بنار، هفت آباد، پی قلعه، مجتمع 400 تنی ماهیان سردآبی بادین آباد( 52 مزرعه)، پردانان و بری در شهرستان های ارومیه، اشنویه، پیرانشهر و سردشت ارائه خدمات کردند.

ظرفیت تولید مزارع بازدید شده مجموعا بیش از 1000 تن ماهی قزل آلای رنگین کمان بوده شاخص های کیفی آب و وضعیت بهداشتی و تغذیه ای مزارع مذکور مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه پس از بررسی و علت یابی مسایل و ضعف های بهداشتی موجود، پیشنهادات و دستورالعمل های ترویجی لازم جهت بهبود کیفی و کمی تولید به پرورش دهندگان ارائه گردید. در همین راستا طی نشستی یک روزه با حضور اکثریت بهره برداران مجتمع 400 تنی تولید ماهیان سردآبی بادین آباد که کارشناسان و متخصصین مرکز از نزدیک با مشکلات مدیریت بهداشتی مزارع، تغذیه ای و اصول تغذیه در آبزیان آگاه شدند، جهت بهبود شرایط موجود توصیه های کاربردی و دستور العمل های بهداشتی لازم ارائه گردید.