طرح یاوران تولید در مزرعه شرکت قزل ماهی بنار واقع در روستای حلج از توابع بخش سیلوانای ارومیه با حضور کارشناسان و محققان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور اقدام شد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، مورخه 1402/05/17 در راستای اجرای طرح یاوران تولید اکیپ تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور از مزرعه تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان شرکت قزل ماهی بنار در روستای حلج از توابع بخش سیلوانا بازدید و بررسی های لازم بعمل آوردند.
در این بازدید با استفاده از دستگاهای پرتابل شاخص های کیفی آب مزرعه اندازه گیری و نمونه های لازم جهت انجام آزمایشات تکمیلی و آنالیز شاخص های شیمیایی آب اخذ گردید. مزرعه مذکور که مزرعه همکار اجرای طرح ( SPF ) موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد.
 
یکی از دستاوردهای مهم این بازدید ها را می توان به اثرات مثبت در کاهش میزان رشد جلبک های کف استخر، کاهش تلفات روزانه مزرعه در بررسی اثر بکارگیری و نصب دستگاه نانوحباب ساز به همراه دستگاه اکسیژن ساز اشاره نمود ثبت اطلاعات زیستی ماهیان وارداتی (SPF) و مقایسه آن ها با تولیدات مزرعه نیز انجام گردید.