به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، این نمایشگاه از مورخه 28 دیماه لغایت اول بهمن ماه سال 1401 در محل نمایشگاه های بین المللی ارومیه برگزار می شود.در این نمایشگاه 7نوع محصول با تولید انبوه و 3نوع محصول فناورانه و 2 مورد دستاورد شاخص مرکز در معرض دید قرار گرفته است.