به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در مورخه 1401/10/11 طی دعوتنامه قبلی چهار نفر از کارشناسان بخش اطلاعات و ارتباطات مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با هدف افزایش توانمندی ها دردوره آموزشی
"خبر و گزارش نویسی – شبکه های اجتماعی و نقش آن در خانواده ها " که در محل سالن آموزش مرکز شهید باکری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی که بصورت حضوری و در دو کلاس برگزار گردید، شرکت کردند.