به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران، فناوران، محققین، مروجین و رابطین آزمایشگاهی برتر مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، مراسمی در مورخه 1401/10/10 در محل سالن کنفرانس این مرکز به صورت حضوری برگزار گردید و از همکارن منتخب برتر تجلیل بعمل آمد و در پایان لوح تقدیر داده شد.