به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در مورخه های 27 و 1401/09/28 با هدف ادامه روند اجرای پروژه پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه و ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی که توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از نظر مالی پشتیبانی می شود. نمونه برداری از ایستگاه های تعیین شده جنوب و شمال دریاچه ارومیه توسط تیم کارشناسان این مرکز انجام و فاکتورهای مورد نظر اندازه گیری شد.