ه گزارش  روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، محمد باقرقریشی افزود: با افتتاح مجموعه ۲هزار هکتاری تولید سیست آرتمیا بزودی استان قطب صادرات آرتمیای کشور می شود.
وی ادامه داد: آذربایجان غربی رتبه اول تولید آرتمیا را دارد و با افتتاح کل مجموعه فسندوز توانایی تامین کل ۳۰تن نیاز سیست آرتمیا کشور را داریم.
مدیر شیلات و آبزیان استان با اشاره به اینکه به جز میگوی آب شیرین، تمامی گونه های ماهی که درکشور پروش می یابند در استان قابلیت پرورش دارند، تصریح کرد: ۴۳۰مرکز و مزرعه پرورش آبزیان در استان فعالیت دارند.
قریشی خاطر نشان کرد: سالانه ۱۶ هزار و  ۵۰۰ تن انواع آبزیان در استان تولید می شود که از نظر تولید ماهی در منابع آب‌های داخلی رتبه دوم کشور را داریم.
مدیر شیلات و آبزیان استان اظهار کرد: سالیانه ۸ میلیون قطعه بچه ماهی در استان تولید می شود که رتبه چهار کشور را در این زمینه داریم.
وی یادآور شد: آذربایجان غربی از لحاظ تولید و تکثیر ماهیان سرد آبی و گرم آبی رتبه پنجم کشور را دارد.
قریشی با اشاره به اینکه به دلیل خشکسالی چند سالی بود مجتمع گرمابی فسندوز غیر فعال بود افزود: در حال حاضر ۲مزرعه به مساحت ۴۵هکتار در استان در این حوزه فعالیت دارند.