مورخه 1401/03/17، سومین جلسه کارگروه تخصصی آبزی پروری استان آذربایجان غربی با میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

کارگروه تخصصی آبزی پروری استان آ.غ متشکل از مدیریت شیلات و آبزیان، رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، رئیس پژوهشکده آبزی پروری و آرتمیای دانشگاه ارومیه ، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه و کارشناسان تمامی مجموعه با هدف برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت احصاء مشکلات آبزی پروری و ارائه راه حل و نقشه راه برای توسعه شیلات استان است.

در ابتدای جلسه آقای دکتر شفیعی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه ارومیه ایراد سخن داشتند و حمایت همه جانبه خود را برای پیشبرد اهداف کارگروه اعلام کردند.

در ادامه آقای دکتر نکوئی فرد با ارائه نیازهای تحقیقاتی کاربردی برای حل مشکلات استان حمایت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور را برای رسیدن به اهداف کارگروه اعلام داشتند .

آقای مهندس قریشی مدیریت شیلات و آبزیان استان، آقای دکتر ایمانی رئیس دانشکده منابع طبیعی استان و آقای دکتر احمدی فر رئیس پژوهشکده آبزی پروری دانشگاه ارومیه نیز ارائه سخن کرده و پیشنهادات مصوبات قبل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.