به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، در مورخه 1401/03/04 جلسه مشترک با حضور رئیس و معاونین مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و آقای دکتر تومرایی مدیر شهرک های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با هدف پتانسیل یابی و بررسی زمینه های همکاری های مشترک با شهرک های کشاورزی استان جهت توسعه صنعت آبزی پروری با نگاه ویژه به تولید دانش محور و اشتغال آفرین در استان در زمینه پتانسیل یابی و ارائه خدمات کارشناسی و مطالعاتی برای سرمایه گزاران مراکز تکثیر و پرورش آبزیان اقتصادی و آرتمیا در قالب شهرکهای شیلاتی و گلخانه ای با مشارکت مرکز تحقیقات آرتمیای کشور تبادل نظر گردید و رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور آقای دکتر علی نکوئی فرد ضمن اعلام سیاستهای ابلاغی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور آمادگی خود را در این خصوص اعلام نمودند و در ادامه آقای دکتر پرویز تومرائی از امکانات و توانمندی های مرکز بازدیدبعمل آورد.