به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برنامه ای با مضمون ورزش و هفته دفاع مقدس برگزار گردید . طی این برنامه مسابقه دوستانه بین تیم های والیبال پایگاه شهید موسوی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ، پایگاه 36 روستایی، پایگاه بسیج روستای میاوق و شهرک گلمان برگزار گردید و به تیم های منتخب لوح تقدیر از طرف مرکز و پایگاه بسیج حوزه 2 شهید باباساعی ادارات کل اهدا گردید.