به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، از مورخه 1400/06/14 لغایت 1400/06/17  کارشناسان و متخصصین این مرکز با همکاری کارشناسان مدیریت شیلات و اداره کل دامپزشکی استان مرکزی جهت اصلاح روش های پرورشی سنتی و نامناسب و افزایش راندمان تولید از 9 مزرعه منتخب پرورش ماهی دو منظوره پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مرکزی را  نمونه برداری نمود. ثبت و بررسی مشخصات مزرعه و بررسی فاکتورهای زیستی و غیر زیستی و مدیریت تغذیه ای و کاهش ریسک مزارع پرورشی فوق، استقرار تجهیزات و ادوات مکانیزاسیون مزارع از اهداف این تحقیق می باشد. شایان ذکر است که این استان در سال 1399 دارای 280 استخر پرورش ماهی قزل آلا بوده که از 12 شهرستان این استان، شهرهای اراک، شازند، خمین، کمیجان، خنداب، فراهان و محلات بیشترین رهاسازی بچه ماهی قزل آلا را در واحدهای آبزی پروری خود داشته اند. لذا مکانیزاسیون مناسب این مزارع نقش مهمی در توسعه و تولید آبزی پروری استان مرکزی ایفا می نماید.