به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، روز دوشنبه مورخه 1400/05/04 سخنرانی علمی با عنوان" روش های نوین در بسته بندی محصولات شیلاتی" توسط آقای دکتر عباس پور به صورت وبینار از شبکه دانش کشاورزی برگزار شد. در این وبینار به جدیدترین شیوه های بسته بندی و اهمیت آن در حفظ خصوصیات کیفی محصولات شیلاتی پرداخته شد. همچنین در این وبینار به تجربه ها و تحقیقات انجام گرفته توسط محقق در خصوص استفاده از مواد بیولوژیک در بسته بندی فیله ماهی و افزایش زمان ماندگاری آن اشاره شد. نتایج این وبینار می تواند در تصمیم گیری های مسئولین در حمایت از سرمایه گذاران تاثیر گذاشته و کارخانه داران فرآوری و بسته بندی را به ترغیب و استفاده از این شیوه ها در افزایش سطح ایمنی غداهای دریایی و محصولات شیلاتی بسته بندی شده وا دارد.