به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ، قائم مقام  محترم موسسه در مورخه 1400/04/27 از این مرکز بازدید به عمل آوردند. در این راستا دکتر نکوئی فرد ریاست محترم مرکز بیان داشت 13 پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته و فروست دار و 2 پروژه در دست اجرا در سالجاری در زمینه آرتمیا و سایر آبزیان وجود دارد و نیز افزود: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور فعالیت های ارزشمندی در حوزه دانش فنی آرتمیا به خصوص ارزیابی ذخایر آرتمیا در دریاچه ارومیه و زیست فناوری و تولید محصولات تجاری انجام داده است و نیز با احداث پایلوت تولید سیست و بیومس آرتمیا در استان اصفهان در راستای توسعه این آبزی اقدامات پژوهشی در حال اجرا می باشد و نیز در استان مرکزی طرح مکانیزاسیون مزارع دومنظوره پرورش قزل آلای رنگین کمان را در دست اجرا دارد . در جلسه مشترک همکاران مرکز فعالیت های مرکز در بخش های مختلف ارائه گردید و همچنین کارشناسان و متخصصان مرکز گزارشی از عملکرد مرکز در حوزه فعالیت های انجام شده ارائه دادند.

دکتر شریف روحانی قائم مقام محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با ارج نهادن به اقدامات انجام شده بیان داشت که پایلوت تولید بیومس آرتمیا  از طرح های اولویت دار این مرکز مورد توجه قرار گیرد. وی از استخر های بانک ژن سیست آرتمیا و امکانات پرورش و آزمایشگاهی مرکز بازدید و رهنمودهای لازم را اشاره نمودند که پروژه های با اهداف کاربردی و ترویجی و تجاری  و آموزشی در اولویت و دستور کار است و باید محققین این موضوع را مد نظر داشته باشند. وی افزود جهت توسعه راهبردی از نهاد های وابسته به ریاست جمهوری و ستادهای اجرایی تحقیقاتی استفاده لازم به عمل آید و نیز این مرکز یک برنامه استرتژیک در راستای چشم انداز افق چند ساله تدوین نماید.

در خاتمه قائم مقام محترم موسسه با اکیپ کارشناسان و ریاست محترم مرکز از دریاچه و شرایط محیطی آن و نحوه ارزیابی آن بازدید به عمل آوردند.