به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، تیم تحقیقاتی مرکز جهت اصلاح روش های پرورشی سنتی و نامناسب و افزایش راندمان تولید در زمینه مدیریت صحیح بهداشتی و تغذیه ای تولید و حمایت از تولید کنندگان ماهی از مورخه 1400/04/06 لغایت 1400/04/09 مزارع منتخب دو منظوره پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان شهرستان های خمین، شازند و اراک استان مرکزی را بررسی و نمونه برداری نمودند.در این بررسی کارشناسان و متخصصین مرکز به همراه کارشناسان منتخب اداره کل دامپزشکی و مدیریت شیلات و آبزیان استان مرکزی از حدود 21 مزرعه در دو بازه زمانی متفاوت، بررسی میدانی را انجام دادند در این تحقیق ثبت مشخصات مزرعه و بررسی فاکتورهای زیستی و غیر زیستی مزارع پرورشی مذکور، استقرار ادوات و امکانات مکانیزاسیون مزارع از اهداف مهم می باشد شایان ذکر است که این استان در سال 1399 دارای 280 استخر پرورش ماهی قزل آلا  بوده که در این میان از  12 شهرستان این استان شهرهای اراک، شازند، کمیجان، خمین، خنداب، فراهان و محلات بیشترین رهاسازی بچه ماهی قزل آلا را در
واحدهای آبزی پروری خود داشته اند که در صورت مکانیزه نمودن این مزارع نقش مهمی در توسعه و تولید آبزی پروری استان مرکزی ایفا خواهد کرد.