به گزارش روابط عمومی مرکز پروژه تحقیقاتی تحت عنوان «تولید فرمولاسیون افزایش دهنده ماندگاری بیوماس آرتمیا اورمیانای منجمد بر پایه عصاره هیدروالکلی سیر و سوپرناتانت باکتری Lactobacillus plantarum » توسط مجری پروژه آقای دکتر محمد خضری پژوهشگر مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در آزمایشگاه زیست فناوری این مرکز در حال انجام می باشد.

با توجه به نیاز کشور به آرتمیا و روند رو به رشد تولید و پرورش آرتمیا در استخرهای خاکی کشور و نیز نظر به حساسیت بسیار بالای این محصول و افت کیفی آن حتی طی نگهداری در شرایط انجماد، دستیابی به روشی مطمئن و کم هزینه برای حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری و کاهش آسیب های وارد شده به آرتمیا حتی طی نگهداری در شرایط انجماد، ضروری می باشد. طی این پروژه، به صورت ماهانه از نمونه های آرتمیای تیمارهای مختلف نمونه برداری انجام خواهد شد و آزمایش های میکروبی، شیمیایی و تغییرات رنگ و ... بررسی خواهد شد.

امید است نتایج این پروژه بتواند در راستای کمک به تولیدکنندگان و نیز صنعت آبزی پروری کشور از طریق حفظ کیفیت هر چه بهتر آرتمیا حین نگهداری نسبتا طولانی مدت، مفید واقع شده و این شیوه در فرآوری و بسته بندی بیومس آرتمیا در جهت تولید بیومس مرغوب با قابلیت ماندگاری بیشتر از روش نگهداری معمول در دمای انجماد  مورد استفاده واقع شود.