روز دوشنبه مورخه 1400/01/16 اولین جلسه کارگروه طرح یاوران تولید با هدف بررسی مشکلات و موانع موجود در نحوه اجرای طرح در سال گذشته و برنامه ریزی نحوه اجرای طرح یاوران تولید در سال 1400 و با حضور نماینده مرکز تحقیقات آرتمیای کشور(دکتر عباسپور) و تمامی اعضا در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی برگزار گردید. جلسه با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد و سپس آقای دکتر عزیزی دبیر محققان معین گزارش مختصری از عملکرد رضایت بخش در سال 1399 را ارائه نمودند و در ادامه آقای مهندس اکبرکرامتی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به عنوان ناظر طرح و آقای دکتر رضایی دبیر کارگروه با اشاره به اهمیت طرح، سخنرانی نمودند. در پایان مقرر گردید در اسرع وقت اعضای کارگروه در بخش های مختلف کشاورزی از جمله شیلات و آرتمیا برنامه زمان بندی لازم را جهت اجرا در سال جاری تدوین و به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.