به گزارش روایط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور پیرو ابلاغ وزیرمحترم جهاد کشاورزی در خصوص طرح یاوران تولید و با هدف شناسایی و ارائه راه حل های علمی و عملی در مزارع تولیدی آبزیان مورخه 1399/04/25 اکیپ تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور به اتفاق آقایان دکتر عباس پور، دکتر صیدگر و در معیت نماینده مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی آقای دکتر منیری، نماینده مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، آقای مهندس هناره و برخی علاقه مندان به حرفه پرورش آرتمیا از سایت پرورش آرتمیا واقع در روستای فسندوز از توابع شهرستان میاندوآب بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دستورالعمل ها و تجربیات لازم به صورت چهره به چهره جهت اصلاح روش فرآوری سیست و بیومس آرتمیا و ایجاد بلوم جلبکی در استخر ها جهت تغذیه آرتمیا در اختیار پرورش دهنده قرار گرفت ومشکلاتی نظیر عدم وجود مکان مناسب و اختصاصی جهت فرآوری محصولات آرتمیا از جمله بیومس و سیست و آشنایی با روش های نویین آن، عدم توانایی در ایجاد استخر سبز و برخی موانع در بخش اجرایی مثل طولانی بودن پروسه دریافت کودهای شیمیایی و گرانی مواد اولیه مثل ملاس چغندر قند به عنوان مشکل اصلی در راستای تولید بهینه شناسایی شدند. در نهایت پس از ارائه راه کارهای لازم پیشنهاد احداث سالن عمل آوری مطرح شد که مورد استقبال مزرعه دار واقع گردید. در ادامه از زمین های آقای اصغری که جهت پرورش آرتمیا در نظر گرفته شده است بازدید به عمل آمد و از صاحب زمین مواردی از جمله تامین آب شور مناسب پرورش آرتمیا خواسته شد که در صورت تامین آن ها بازدید مجدد جهت صدور تصمیمات لازم برای احداث یا عدم امکان احداث مزرعه تولیدی آرتمیا اتخاذ خواهد شد.