رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: به دلیل اینکه آرتمیای مصرفی در کشور از طریق قاچاق وارد کشور می‌شودو مراجع ذیصلاح هم هیچ نظارتی بر سلامت آن ندارند، احتمال وجود بیوتروریسم زیاد است .

به گزارش  خبرگزاری مهر  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز تحقیقات   آرتمیای   کشور وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران با بیان این که بیش از ۹۹ درصد   سیست   آرتمیای   مورد نیاز کشور از واردات تأمین می‌شود، گفت: طبق بررسی آمار ارائه شده از سوی شیلات، سال گذشته نیاز کشور به   سیست   آرتمیا   بیش از ۶۰ تن بوده که میزان قابل توجهی از آن از طریق مبادی غیررسمی تأمین شده است .

علی نکویی فرد با اشاره به آمار رسمی ارائه شده از سوی شیلات ایران اظهار کرد: طبق این گزارش در سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۳ هزار تن میگو در کشور تولید شده که برای این میزان تولید، ۶۰ درصد آرتمیای وارد شده به کشور برای تغذیه این مقدار میگو مورد استفاده قرار گرفت.