به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در راستای اجرای طرح یاوران تولید و ایجاد هماهنگی های بیشتر جلسه مشترک  آقای دکتر عباس پور  نماینده مرکز با آقای دکتر احمد آلی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و آقای دکتر عزیزی کارشناس و عضو کارگروه یاوران تولید برگزار گردید. در این جلسه طرفین بر اجرای طرح یاوران تولید در حوزه آرتمیا و آبزیان بر اساس برنامه تدارک دیده شده و همکاری و هماهنگی های بیشتر در خصوص ارتقاء سطح کیفی و اثر بخشی حضور کارشناسان و متخصصان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و کارشناسان بخش اجرایی مدیریت شیلات و آبزیان استان در مزارع پرورشی آرتمیا و سایر آبزیان تاکید داشتند.