به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ؛ پیرو برنامه ریزی های صورت گرفته کمیته استانی در خصوص اجرایی شدن طرح یاوران تولید ، مورخه 18 تیر 1399 پیرو اقدامات قبلی کارشناسی انجام شده در راستای حل مشکلات و معضلات تولید در بخش آبزی پروری ، هیات تحقیقاتی بخش بهداشت و بیماری های مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در معیت نمایندگانی از مدیریت شیلات و آبزیان و مدیریت ترویج سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی و اداره کل دامپزشکی استان جهت بررسی اثر بخشی کارشناسان یاوران تولید ، از مزرعه 10 تنی پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان واقع در بخش نوشین شهر توابع شهرستان ارومیه بازدید به عمل آوردند. لازم به ذکر است این مزرعه حدود یک ماه پیش بدلایل مشکلات مدیریت تغذیه و بهداشتی و بروز بیماری روزانه حداقل 160 عدد ماهی تلفات داشت که با اقدامات انجام شده توسط یاوران تولید مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در مدت کمتر از 15 روز وضعیت سلامت ماهیان به حالت عادی برگشته و علاوه بر قطع تلفات بهبودی قابل توجهی در وضعیت رشد ماهیان و ارتقای سطح مدیریت تغذیه و بهداشتی مزرعه ایجاد شده که در این بررسی میدانی نمایندگان دستگاه های اجرایی نتایج حاصله را مشاهده و تایید نمودند. در این اقدام از خروج روزانه 50کیلوگرم ماهی به ارزش ریالی 15میلیون ریال از چرخه تولید آبزیان استان جلوگیری بعمل آمد.