به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ، در راستای اجرای بند مدیریت نظام نوین ترویج کشاورزی ، یک دوره آموزشی یک روزه در مورخ 98/08/21 با عنوان " مدیریت بهداشتی در مزارع تکثیر وپرورش ماهیان سرد آبی " برای کارشناسان ادارات پیشگیری و مبارزه با بیماری های آبزیان شهرستان های تابعه اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید .در این دوره ، مدیریت بهداشتی و نحوه اعمال ضوابط عملی در جهت ارتقای سطح سلامت ماهیان و همچنین روشهای تجویز دارویی و ضدعفونی در مزارع تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی توسط آقای دکتر علی نکوئی فرد ، محقق معین ترویج  و رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور بصورت تئوری و عملی در یکی از مزارع پرورشی بادین آباد پیرانشهر اجرا گردید.