به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ، شنبه مورخه 1398/08/04  دوره انتقال یافته های علمی منتج از پروژه های تحقیقاتی در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور برگزار گردید. در این دوره آقایان دکتر علی نکوئی فرد، دکتر مسعود صیدگر و فریدون محبی مجریان طرح تحقیقاتی با حضور کارشناسان، بهره برداران و علاقمندان به پرورش ماهی در قفس به ترتیب در زمینه:

1- تاثیر شاخص های میکروبی آب در توسعه آبزی پروری به روش قفس در دریاچه های پشت سدهای استان آذربایجان غربی
2- نقش آرتمیا در تغذیه ماهیان زینتی با تاکید تغییر رنگ اقتصادی ماهیان
3- مدیریت آبزی پروری در سطح حوزه آبریز اکوسیستم های آبی و تعیین ظرفیت برد افزایش تولید، به ارائه سخنرانی و تشریح دستاوردهای مربطه پرداختند.
پرورش ماهی در قفس به دلیل محدودیت های جوی و آب هوایی حاکم بر کشور یکی از روش های مناسب و قابل سازگار در منابع آبی کشور در صنعت آبزی پروری است که مورد توجه قرار گرفته است.