به گزارش روابط عمومی شیلات ،در مورخه 1398/7/30 مراسم تودیع دکتر معصوم فصیح ومعارفه مهندس قریشی برای تصدی پست مدیریت با حضور ریاست و نماینده ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان و نمایندگان سازمان شیلات ایران انجام شد