رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، آخرین وضعیت فاکتورهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی دریاچه ارومیه را ارائه و از میزان تولیدات آرتمیا اورمیانا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور؛ در مورخه 98/04/18 رئیس این مرکز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای واحد ارومیه، با بیان اینکه با بهبود وضعیت آبی دریاچه ارومیه جمعیت آرتمیا اورمیانا رشد مطلوبی داشته، آخرین وضعیت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی دریاچه ارومیه را اعلام نمود.

دکتر علی نکوئی فرد، ادامه داد: با نمونه برداری و پایش های انجام شده توسط تیم کارشناسی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور از 5 ایستگاه تعیین شده دریاچه ارومیه در 18 و 29  خرداد ماه سال جاری سطح تراز دریاچه ارومیه 1271/75 متر که 1/06  متر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد، جلبک دونالیلا بتعداد 80 هزار عدد در هر لیتر، شوری آب حدود 280 گرم در لیتر، pH   برابر 8، دمای آب 29 درجه و شفافیت 30 سانتی متر بوده است.میزان سیست دریاچه 14000، ناپلی 7600، جوان 22000، بالغ 14000 عدد در مترمکعب اندازه گیری شد.پیش بینی می شود در ماه جاری 166 تن سیست در دریاچه تولید شود.

وی افزود: پروژه تحقیقاتی پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه نیازمند حمایت مالی از اعتبارات تحقیقاتی استانی است که بطور مستمر انجام شود.