طی جلسه مشترک بین مجری طرح ،ریاست وکارشناسان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی و مدیران مزارع تکثیر و پرورش همکار با طرح ملی SPF  برنامه اجرایی و زمانبندی این طرح بیان و تنظیم گردید

 

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، این جلسه در مورخه 98/04/11 در محل مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی برگزار شد؛ ابتدا آقای دکتر ابوالفضل سپهداری مجری محترم طرح دستاوردهای کاربردی و عملی این طرح ملی را تشریح و نحوه عملیاتی کردن آن را در مزارع استان اعلام وسیاست های موسسه در قبال مزارع همکار را مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

وی در ادامه اهداف فاز 2 طرح شامل تولید مولدین SPF  ، تشکیل بانک ژن از ذخایر سالم و تشکیل بانک اسپرم را بیان نمود. و در پایان انتظارات بخش خصوصی و تامین اعتبارات لازم اجرایی از طرف موسسه مطرح و هماهنگی کامل جهت اجرای فاز 2 طرح بین شرکت کنندگان انجام گرفته و وظایف هر کدام مشخص شد.