به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در مورخه 97/12/19 اولین جلسه کارگروه مشترک ترویج و انتقال یافته های علمی در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید، در این جلسه ریاست محترم مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی جهاد، مدیریت هماهنگ سازی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و نماینده شیلات و آبزیان و مدیر کل شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهی استان آذربایجان غربی که به عنوان عضو در جلسه حضور داشتند، به ایراد سخنرانی پرداختند. در این جلسه تمامی اعضاء شرکت کننده متعهد شدند که در زمینه های مختلف ترویجی و مرتبط با آرتمیا و آبزیان همکاری های لازم و مستمر در زمینه برگزاری دوره های آموزشی برای بهره برداران، انتقال یافته ها تحقیقاتی، برگزاری برنامه های روز مزرعه، سخنرانی های علمی و همایش ها در سال 1398 داشته باشند.