در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی، ارزیابی توانمندیها و امکانات موجود در مورخه 97/11/21  ریاست محترم شورای شهر و مدیر عامل محترم همیاری شهرداری ارومیه ، شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو و مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور بازدید به عمل آوردند که در مورد پرورش آرتمیا در استخرو نحوه فرآوری و بسته بندی محصولات تولیدی آرتمیا توضیحات لازم انجام گردید.