به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور: " نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران" مرکزتحقیقات آرتمیای کشور به مدت 7 روز از تاریخ18 لغایت 24 بهمن ماه 1397 دستاوردهای تحقیقاتی ترویجی و یافته های علمی چهل ساله خود در قالب بنر، بروشور و محصولات تولیدی ( بانک ژن زنده آرتمیا اورمیانا، دانش فنی تولید آرتمیا گارد ، دانش فنی تولید ناپلی گارد و تولید مایع افزایش دهنده زمان ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال ) را در محل نمایشگاه های بین المللی ارومیه در عرضه دید بازدیدکنندگان قرار داد.