در روز سه شنبه مورخه 16/11/97 به مناسب چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،مسابقه ورزشی در رشته های تیراندازی و تنیس روی میز در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور برگزار گردید.شرکت کنندگان در این مسابقه از اداره بنادر و کشتیرانی بندر گلمانخانه و مرکز تحقیقات آرتمیای کشور بودند که در هر رشته ورزشی به نفرات اول جوایزی اهداء گردید.