به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور؛ روز یکشنبه مورخه 14/11/97  طی مراسمی با حضور استاندار محترم آذربایجان غربی، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، مدیریت شیلات و آبزی پروری استان وکارشناسان پهنه و بهره برداران بخش خصوصی از 4 دستاورد پژوهشی منتج از پروژه های تحقیقاتی سال جاری مرکزتحقیقات آرتمیای کشور رونمایی شد و آقای دکتر علی نکوئی فرد ریاست محترم مرکز تحقیقات آرتمیای کشور توضیحات کاملی از دستاوردهای مذکور به استاندار محترم و همراهان بیان نمودند.