طرح یاوران تولید

اصلاح روش فرآوری سیست و بیومس آرتمیا و ایجاد بلوم جلبکی در استخر ها جهت تغذیه آرتمیا در اختیار پرورش دهنده قرار گرفت

ادامه خبر

1399/5/5

هفته عفاف و حجاب

مراسم تجلیل و تکریم بانوان در هفته عفاف و حجاب توسط مدیرکل و فرمانده محترم پایگاه شهید موسوی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور دکتر نکویی...

ادامه خبر

1399/4/24